Gửi tin nhắn
img
Sống thọ
img
Phạm vi nhiệt độ rộng
img
Bảo mật cao

Pin nguồn động lực

Order Now
对应的seo

Lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp

Order Now
对应的seo
对应的seo
Lưu trữ năng lượng dân cư

Lên đến 10000 chu kỳ sạc và xả

Sản phẩm tùy chỉnh có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt từ - 50 đến 60 độ

Cấp bảo vệ lên đến IP68

Lớp chống thấm nước IPX9